Napísal: Vydavateľstvo CBS

Regióny Slovenska

Slovensko je typickou stredoeurópskou vnútrozemskou krajinou.

Ako samostatná republika vystupuje od roku 1993. Obklopené je Poľskom, Ukrajinou, Maďarskom, Rakúskom a Českou republikou, s ktorou má spoločné dejiny. Reliéf našej krajiny je členitý – tvoria ho nížiny ako aj pohoria. Najvyšším miestom je vrchol Gerlachovského štítu (2 655 m n.m.) a najnižším miesto v chotári obce Klin nad Bodrogom (94 m n.m.).

S rozlohou 49 500 km2 sa radí k menším štátom Európskej únie. Hlavným mestom je Bratislava. Žijú tu najmä ľudia slovenskej národnosti, no i menšiny maďarskej, rómskej, českej, ukrajinskej, rusínskej a nemeckej národnosti. Prevažuje rímskokatolícke náboženstvo.

Slovensko objavuje čoraz viac turistov. V poslednom období zaznamenávame nárast kvality služieb v oblasti cestovného ruchu. Slovensko má množstvo prírodných krás i historických pamiatok. Je krajinou bohatou na minerálne a termálne pramene. Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Fatra i ostatné pohoria sú atraktívne a vyhľadávané počas celého roka. Čoraz väčšej obľube sa teší agroturistika. V neposlednom rade je naša krajina známa zachovávaním a rozvíjaním ľudových tradícií.

 

Naše video o regiónoch Slovenska

Naše video o regiónoch Slovenska

 

 

Všetko o slovenských regiónoch nájdete na stránke www.regiony.eu